Course Schedule


Lehrveranstaltungen

Schwedisch B1 (Seminar)

Dozent/in: Dagmar Mißfeldt

Termin:
wöchentlich | Montag | 10:15 - 13:45 | 16.10.2023 - 02.02.2024 | C 6.321 Seminarraum

Inhalt: I kursen ska studenterna utveckla sitt skrivande, sin kreativitet och sin språkkänsla. Det behandlas olika strategier för att stimulera kreativitet och skrivflöde. Reglerna i skrivprocessen utforskas och används aktivt i egna textexperiment. Kursen ska ses som ett laboratorium där studenterna kan öva och fördjupa sina skriftliga kunskaper. Exempel ur den svenska litteraturen ges som stödjande stimulans och en rik variation av olika genrer behandlas från t. ex. haiku till deckarnovell. Utöver det arbetar vi med P. Levy Scherrers textbok Rivstart B1+B2 (Natur & Kultur, andra upplagan 2014) som finns att utlåna på Bib.