EVE­NING COL­LO­QUI­UM w/ Ru­pert Ga­de­rer “Shits­torm. Agi­ta­ti­on, Si­mu­la­ti­on und Kampf in di­gi­ta­len Le­bens­wel­ten”

2019-05-08 CDCevents, Summer Semester 2019

CDC Of­fice, Am San­de 5, 6pm